Dubbelzinnigheid omtrent studeren

Les: Nieuws over recente gebeurtenissen

Door Cio op zondag 4 maart 2012 22:03 - Reacties (6)
Categorie: Onderwijs, Views: 5.373

Lesvorm: Project
Vakgebied: Maatschappijleer/Maatschappijwetenschappen & ICT
Duur en looptijd: 3 tot 12 uur over 1 tot 3 weken, afhankelijk van gekozen diepgang, niveau en onderwerpen.
Competenties:
  • Gebruik gekozen software (b.v. Adobe suite, Microsoft Office, Dreamweaver)
  • Samenwerken in groepsverband
  • Internetgebruik (b.v. social media, Google, Wikipedia)
Afsluiting: Variabel, mogelijkheden zijn o.a. artikel op een vooraf opgezette digitale omgeving (blog, school website) een presentatie met hand-out of zelfs een eigen website. Een digitale krant (voor tablet en/of desktop) kan bij creatieve opleidingen een goed keus zijn. Overleg met ICT docent voor duidelijke vorm is aan te raden.

Begeleiding
Begin door bronnen aan te geven, indien nodig met een gezamenlijk onderwerp in een klassikale werkvorm. Geef aan waar en hoe nieuws te verzamelen en filteren is; twitter-hashtags, dossiers op nieuwssites, bronnen onder wiki artikelen en Google zoekopties zijn belangrijk. Documenteer de verzamelde technieken uit deze lessen als naslagwerk voor de leerlingen indien hun niveau dit vereist.

Uiteenzetten opdracht
Groepsvorming zal in het midden worden gelaten. Af te raden is meer leden dan nodige disciplines/rollen per groep aan te wijzen.

Het gaat om het verzamelen van informatie over een recente, maatschappelijk relevante, gebeurtenis om uiteindelijke de eindopdracht op te baseren. Begrens per categorie* het minimaal aantal bronnen om diversiteit af te dwingen. Stel duidelijke eisen** aan de eindopdracht, probeer eventueel de verbeelding te stimuleren met voorbeelden.

* bv. (specifieke) Social media, Websites van kranten, Websites uit land X.
** bv. Gebruik van beeld en/of geluid, techniek/software, formaat, bronverificatie.

Aandachtspunten
Goed overleg met de ICT docent c.q een volledig beeld van de ICT voorkennis in de klas is noodzakelijk om niet af te dwalen van het inhoudelijke aspect. Softwaregebruik moet een uitdaging zijn, geen obstakel.
Bij bovenbouw HAVO/VWO hoeft gebruik van software en verzamelen informatie niet gecombineerd te worden in de lessen. Bij MBO, VMBO en onderbouw dienen alle vaardigheden (dus softwaregebruik, informatie verzamelen, samenwerken) altijd in relatie tot elkaar, dus tijdens één les, te worden gegeven.